PROJECTEN GRAZEND POPULAIR

Zuid Hollands Landschap

Grazend Populair heeft voor het Zuid Hollands Landschap de Van Dixhoorndriehoek begraasd, zie foto hier boven. Voorlopig nu even niet.

Op dit moment wordt het Van Leydenhof bosje aan de Haagweg weer begraasd om het gras uit de duinheide te verwijderen. Sinds september staan onze rammen op bijna alle percelen van de Zeven Gaten in De Lier.

Dunea (waterleidingbedrijf)

Voor Dunea scheperen we in Meijendel, Wassenaar en soms op Solleveld in Monster. Bijna elke dinsdag, woensdag en vrijdag lopen we de gehele dag met 39 Drentse Heideschapen van Dunea in Meijendel. Via het bezoekerscentrum de Tapuit is een wandeling met de kudde te boeken (gratis). Klik hier voor info

 

 

 

 

 

Projecten voor Hoogheemraadschap Delfland.

Voor Hoogheemraadschap Delfland begrazen we de drie dijken rond Ter Heijde. Ook het westelijke gedeelte van de Zanddijk in ’s-Gravenzande wordt door onze schapen begraasd.

Sinds 2013 hebben we een beheersovereenkomst met Hoogheemraadschap Delfland voor het behoud van Grijs Duin op 20 hectaren duingebied gelegen tussen het oude en nieuwe fietspad vanaf het schelpenpad tot bijna in Kijk Duin. Daar zijn de duindoorns voor een groot deel weggehaald en wij proberen met onze schapen en vijf Hollandse landgeiten het gebied open te houden. Een schitterend project waar door zorgvuldig beheer inmiddels een uniek grijs duinlandschap is ontstaan. Ga dat zien. Opmerkelijk is de terugkeer van het duin konijn op verschillende plekken in dit gebied. De schapen zijn ook verzot op het jonge gras dat groeit op de door het konijn begraasde plekken. Ook hele velden met geel walstro zijn zich aan het ontwikkelen.

Sinds jaren zijn we weer gestart met de begrazing van de Wollebrand. Een waterberging van het Hoogheemraadschap Delfland. Na 5 jaar zien we eindelijk resultaat.

Samen met de Willemshoeve van s’ Heeren Loo (Westerhonk) zijn we voor Delfland een project gestart (sinds 3 jaar) met het beheer van 7 stukken duin beginnend vanaf Kijk Duin richting Monster. Het is een unieke samenwerking. De Willemshoeve levert de geiten en wij de schapen. De grootste uitdaging is de  Japanse Duizendknoop, een exoot van groot kaliber. Beide soorten beesten zien we nu al de knoppen afvreten en in het tweede jaar zien we de duizendknoop verminderen en na drie jaar zijn de groeipunten geminimaliseerd en beginnen andere pioniersplanten te groeien. Met ingang van 2022 ook de Zeereep bij Ter Heijde en vanaf 2023 doen we gezamenlijk nog een stuk van 20 hectare ten zuiden van het schelpenpad tot strandopgang Molenslag.

Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Water

Het project aan de Poelkade is zo goed als beëindigd.

Westlandse Zoom

Voor de Westlandse Zoom begrazen we de gebieden aan weerskanten van de Haagweg 18 in Monster, waar ook onze tijdelijke stal is gevestigd.

Beheersstichting Loswal “De Bonnen”

Sinds 28 december 2020 zijn we begonnen met het begrazen van de gronden van de beheersstichting Loswal “De Bonnen” in de Bonnenpolder. Na twee jaar intensief beheer met schapen en maaien, begint het terrein zich langzaam te ontwikkelen tot een natuurlijk stuk landbouwgrond.

De Groene Vraagbaak

Voor dit adviesbureau begrazen we af en toe een stuk bos/heide perceel. Het gaat hier om het terugdringen van de Amerikaanse vogelkers en de ratelpopulier, die massaal aan het opkomen is.

Schoolproject

Begin april 2022 komen weer  600 kinderen van groep 1 en 2  kennis maken met de lammetjes in de stal aan de Haagweg. Dit in het kader van het WNTWEB, Westlandse Natuur en Techniek WEB en wordt aangeboden door gemeente Westland.

In 2020 en 2021 is dit helaas niet doorgegaan. De lammertijd viel precies samen met het corona virus. We hebben toen een filmpje gemaakt en dit is te bekijken met de volgende link: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=dD-hynwyhoQ

 

En voor info over het WNTWEB klik op onderstaande link