PROJECTEN GRAZEND POPULAIR

Zuid Hollands Landschap

Grazend Populair heeft voor het Zuid Hollands Landschap de Van Dixhoorndriehoek begraasd, zie foto hier boven. Voorlopig nu even niet.

In 2018-2020 hebben we een gedeelte in het Van Leidenbos begraasd alsmede een stuk van de Zeven Gaten in De Lier

Dunea (waterleidingbedrijf)

Voor Dunea scheperen we in Meijendel, Wassenaar en soms op Solleveld in Monster. Elke dinsdag, woensdag en vrijdag lopen we de gehele dag met 41 Drentse Heideschapen van Dunea in Meijendel. Via het bezoekerscentrum de Tapuit is een wandeling met de kudde te boeken (gratis). Klik hier voor info

 

 

 

 

 

Hoogheemraadschap Delfland.

Voor Hoogheemraadschap Delfland begrazen we al geruime tijd de drie dijken rond Ter Heijde. Ook het westelijke gedeelte van de Zanddijk in ’s-Gravenzande wordt door onze schapen begraasd.

Sinds enkele jaren hebben we een beheersovereenkomst met Hoogheemraadschap Delfland voor het behoud van Grijs Duin op 20 hectaren duingebied gelegen tussen het oude en nieuwe fietspad vanaf het schelpenpad tot bijna in Kijk Duin. Daar zijn de duindoorns weggehaald en wij proberen met onze schapen en vijf Hollandse landgeiten het gebied open te houden. Een schitterend project waar door zorgvuldig beheer inmiddels een uniek duinlandschap is ontstaan.

Sinds jaren zijn we weer gestart met de begrazing van de Wollebrand. Een waterberging van het Hoogheemraadschap Delfland.

Samen met de Willemshoeve van s’ Heeren Loo zijn we voor Delfland een project gestart met het beheer van 5 stukken duin beginnend vanaf Kijk Duin richting Monster. Het is een unieke samenwerking. De Willemshoeve levert de geiten en wij de schapen. De grootste uitdaging is de  Japanse Duizendknoop, een exoot van groot kaliber. Beide soorten beesten zien we nu al de knoppen afvreten.

Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Water

Het project aan de Poelkade is zo goed als beëindigd. Alleen het laatste stuk van de Nieuwe Vaart hebben we nog voor te begrazen.

Westlandse Zoom

Voor de Westlandse Zoom begrazen we de gebieden aan weerskanten van de Haagweg 18 in Monster, waar ook onze tijdelijke stal is gevestigd.

 

Schoolproject

Afgelopen maart/april  2019 hebben 500 kinderen van groep 1 en 2  kennis gemaakt met de lammetjes in de stal aan de Haagweg. Dit in het kader van het WNTWEB, Westlandse Natuur en Techniek WEB en aangeboden door gemeente Westland.

Voor 2020 is dit helaas niet doorgegaan. De lammertijd viel precies samen met het corona virus. We hebben toen een filmpje gemaakt en dit is te bekijken met de volgende link: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=dD-hynwyhoQ

 

En voor info over het WNTWEB klik op onderstaande link